Close

คุณนราธิป ปานแร่

กรรมการสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.)
Email Address: Naratoto@gmail.com
ตำแหน่งปัจจุบัน: กรรมการสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.) นักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์ ผลงาน: 1. นักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์ 2. เคยเป็น PRODUCER ที่ GMM GRAMMY 3. เคยเป็น EXECUTIVE PRODUCER ที่ EXACT 4. PRODUCE ให้แก่ ศิลปิน THE STAR มากมาย อาทิ บี้ สุกฤษฏ์ / แก้ม / กัน / โดม etc 5. เคยเป็น EXECUTIVE PRODUCER ที่ RS AND Rsiam 6. PRODUCE ให้แก่ ศิลปิน RS มากมาย อาทิ กามิกาเซ่ / หวาย / ทามไท / โก๊ะ นิพนธ์ / เอก สุรเชษฐ์ etc 7. PRODUCE ให้แก่ ศิลปิน Rsiam มากมาย อาทิ สโมสรชิมิ / เกด จิณภัค / กลด ณรงค์กร etc. 8. PRODUCE เพลง ในหลวงของแผ่นดิน ในเวอชั่น รวมศิลปิน GRAMMY 9. PRODUCE เพลงประจำการแข่งขันกีฬา ASIAN BEACH GAME ที่ภูเก็ต 10. PRODUCE เพลงประจำการแข่งขันบาสเก็ตบอลคณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี ระหว่าง จุฬา กับ ธรรมศาสตร์ 11. PRODUCE เพลงแอโรบิกกรุงเทพประกันชีวิต 12. PRODUCE เพลง องค์กร รถไฟฟ้ามหานคร "รฟม.เคียงข้างคุณ" 13. PRODUCE เพลงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ "ลูกนิด้า และ เพลงนิด้าอีก 2 เพลง ได้แก่ "อย่าหยุดความคิด" และ "ปณิธานของพ่อ"
%