การอบรมหลักสูตร การป้องกันปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชน" />
Close

การอบรมหลักสูตร การป้องกันปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชน

เมื่อวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 22-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน
(สสดย.) ได้จัดการอบรมหลักสูตรการป้องกันปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชน
ให้แก่ครูในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จำนวน 30 คน
โดยนำชุดการเรียนรู้การป้องกันปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชนสำหรับครู ที่ สสดย.
ได้จัดทำขึ้นเป็นเครื่องมือในการอบรม ณ โรงแรมพักพิงอิงทาง ถนนงามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน
และปัญหาอันเกิดจากการพนันในเด็กและเยาวชน ให้แก่ครู และเพื่อให้ครูสามารถนำความรู้ที่ได้รับ
ไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียนได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งเพื่อสร้างแนวร่วมในระบบโรงเรียน
ในการป้องกันปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชนไทย

การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณตุ้มทอง มุสิกรัตน์ รองผู้อำนวยการ
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นประธานเปิดการอบรม
โดยมี ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก นักวิจัย
และนายกสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน คุณธนากร
คมกฤส ผู้อำนวยการเครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน ดร.นิตินันท์ พันทวี
นักวิขาการกระทรวงสาธารณสุข และนายสรวิศ สิริวลัญชัย
ผู้เชี่ยวชาญและนักกิจกรรมด้านการรณรงค์หยุดพนัน
เป็นวิทยากรในการอบรมฯ