Close

“โครงการสร้างพลังพลเมืองตื่นรู้…สู่วิถีสุขภาวะ : พลังคิด พลังคิดส์” ตอน “สื่อสร้างสรรค์.. วัยมัน(ส์) จันท์ ทำได้”

July 4, 2018

วันเสาร์ ที่ 23 – วันอาทิตย์ ที่ 24 มิถุนายน 2561 ที่ ห้องจุลมณี 9 โรงแรม เคพี แกรนด์ จันทบุรี โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ...

Read more.

สัญญาณอันตราย! เตือนวัยรุ่นหญิงสูบบุหรี่มากขึ้น โดย มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

March 8, 2018

วันนี้ 6 มีนาคม 2561 มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดการเสวนา เรื่อง พิษของบุหรี่ต่อสตรี ยิ่งมีมากกว่าบุรุษ ขึ้นเพื่อสร้างกระแสการรณรงค์ให้สังคมไทยมีความตื่นตัว และตระหนักถึงความสำคัญในการรณรงค์ป้องกันวัยรุ่นหญิงไทยจากการ สูบบุหรี่  ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค ถนนราชปรารภ ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยว่า ...

Read more.

“ถึงพ่อจะจากไป แต่หัวใจยังมุ่งมั่นทำดีเพื่อแผ่นดิน”

November 14, 2017

  “ ถึงพ่อจะจากไป แต่หัวใจยังมุ่งมั่นทำดีเพื่อแผ่นดิน” เพลงที่ถ่ายทอดความในใจของลูกคนหนึ่งที่รักพ่อสุดหัวใจ >> ทำดีเพื่อพ่อ เพลงที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดเพลงนี้เพื่อพ่อ ในโครงการสร้างสรรค์การสื่อสารเพื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชนไทย (สสดย.) 2559 ชื่อเพลง : ทำดีเพื่อพ่อ เรียบเรียง คำร้อง : ...

Read more.

กิจกรรมการอบรมหลักสูตรการป้องกันปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชนให้กับผู้นำชุมชนในเขตกรุงเทพมหานครฯ

September 8, 2017

สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.) ได้จัดกิจกรรมการอบรมหลักสูตรการป้องกันปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชนให้กับผู้นำชุมชนในเขตกรุงเทพมหานครฯ ขึ้น ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 2-3 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมพักพิงอิงทาง จ.นนทบุรี โดยมีผู้นำชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 44 คน การอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน และปัญหาอันเกิดจากการพนันในเด็กและเยาวชน และเพื่อให้ผู้นำชุมชนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการพนันที่ถูกต้องไปถ่ายทอดสู่เด็กและเยาวชนในชุมชนของตนเองได้ ...

Read more.

สรุปข้อเสนอจากการเสวนา “การสร้างกระบวนการรับรู้และการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์อย่างเท่าทันและสร้างสรรค์”

May 3, 2017

สรุปข้อเสนอจากการเสวนา “การสร้างกระบวนการรับรู้และการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์อย่างเท่าทันและสร้างสรรค์” วันเสาร์ ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องแมจิก 1 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กทม. จัดโดย สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.) ร่วมกับ ...

Read more.

งานประกาศผลการประกวดสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างสุขภาวะในสังคมไทย ครั้งที่ ๖

May 3, 2017

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดงานประกาศผลการประกวดสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างสุขภาวะในสังคมไทย ครั้งที่ ๖ “เพลงนี้เพื่อพ่อ” ณ ห้อง Meeting Room ...

Read more.