Close

สัญญาณอันตราย! เตือนวัยรุ่นหญิงสูบบุหรี่มากขึ้น โดย มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

March 8, 2018

วันนี้ 6 มีนาคม 2561 มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดการเสวนา เรื่อง พิษของบุหรี่ต่อสตรี ยิ่งมีมากกว่าบุรุษ ขึ้นเพื่อสร้างกระแสการรณรงค์ให้สังคมไทยมีความตื่นตัว และตระหนักถึงความสำคัญในการรณรงค์ป้องกันวัยรุ่นหญิงไทยจากการ สูบบุหรี่  ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค ถนนราชปรารภ ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยว่า ...

Read more.