เราต้องจัดการกับปัญหาการพนันเสียตั้งแต่ตอนนี้ มิฉะนั้นอาจต้องเผชิญกับภาวะวิกฤติ " />
Close

เราต้องจัดการกับปัญหาการพนันเสียตั้งแต่ตอนนี้ มิฉะนั้นอาจต้องเผชิญกับภาวะวิกฤติ

เคท แลมพาร์ด (Kate Lampard) ประธานมูลนิธิเพื่อการกุศลแกมเบิลอแวร์ (GambleAware Charity)

21 สิงหาคม 2017, The Times

เรียบเรียงโดย ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก

ในปัจจุบัน การพนันดูเหมือนจะมีอยู่ทั่วทุกหนแห่งในสหราชอาณาจักร   ข้อมูลของบริษัทนีลเซ็น (Nielsen) ซึ่งเป็นบริษัททางด้านการจัดการข้อมูลชี้ว่า ในปี 2016 ผู้ประกอบการมีการโฆษณาพนันเป็นมูลค่า 312 ล้านปอนด์ และตัวเลขนี้ยังไม่ได้รวมตัวเลขการลงโฆษณาทางออนไลน์ซึ่งมีมูลค่ามากกว่ามากมาย

เป็นที่คาดการณ์ว่า ใน 12 เดือนจากนี้ไป รายได้มากกว่าครึ่งหนึ่งจากธุรกิจการพนันที่ประกอบกิจการในสหราชอาณาจักรจะมาจากทางออนไลน์    การเล่นวีดิโอเกมและเกมที่เล่นเพื่อความบันเทิง (Social and Video Gaming) เป็นหนทางนำไปสู่การเล่นพนันได้อย่างง่ายดาย และเป็นเรื่องยากมากขึ้นที่จะบอกความแตกต่างระหว่างกิจกรรมทั้งสองได้

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา สังคมได้แสดงให้เห็นถึงความกังวลเกี่ยวกับเครื่องเล่นเกมพนัน   อย่างไรก็ตาม เราต้องเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์การพนันทั้งหมดมีผลกระทบด้านลบ และต้องเรียกร้องให้ผู้ที่ได้ประโยชน์จากอุตสาหกรรมการพนันทำทุกอย่างที่เป็นไปได้ในการปกป้องผู้เล่นจากภัยอันตรายที่เกิดจากการพนัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็กและเยาวชน

สังคมโดยรวมควรมีความห่วงใยเกี่ยวกับภัยอันตรายและผลกระทบที่เพิ่มขึ้นต่อเด็กและเยาวชนจากการเข้าถึงการพนันที่กว้างขวางมากขึ้น และการมีปฏิสัมพันธ์กับการพนันอย่างเป็นประจำมากขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดวิกฤติการด้านสาธารณสุขในเรื่องการติดพนัน   ในสหราชอาณาจักร เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปี และ 17 ปีสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ล็อตเตอรีได้อย่างถูกกฎหมาย โดยร้อยละ 40 อยู่ในรูปแบบสลากขูด   จากข้อมูลของงานวิจัยพบว่า ร้อยละ 11 ของผู้ค้าผลิตภัณฑ์ล็อตเตอรีรายย่อยไม่ได้มีการป้องกันเด็กซึ่งอาจมีอายุต่ำกว่า 16 ปี ซื้อผลิตภัณฑ์การพนัน

เราจำเป็นต้องถ่วงดุลการโฆษณาพนันที่มีอยู่มากมายด้วยข้อมูลเกี่ยวกับภัยอันตรายที่มากับการพนัน และข้อมูลการขอรับความช่วยเหลือหากมีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ     ในปัจจุบัน ผู้ประกอบการโทรทัศน์ได้มีการทำงานร่วมมือกับแกมเบิลอแวร์ในการจัดการกับข้อห่วงใยของสังคม  แต่จะเป็นการดีมากยิ่งขึ้น หาก  Google   Facebook   หนังสือพิมพ์   สโมสรกีฬาอาชีพ และสนามแข่งขันกีฬาเข้ามาร่วมมือด้วย   และที่สำคัญที่สุด คือ ความเป็นผู้นำในการช่วยกันแก้ไขปัญหาจากอุตสาหกรรมพนันที่ต้องมากกว่าในปัจจุบัน

ในปัจจุบัน แกมเบิลอแวร์มีความจำเป็นในการใช้เงินในการดำเนินภารกิจที่กำหนดไว้ในแผนงานการเล่นพนันอย่างรับผิดชอบแห่งชาติ (National Responsible Gambling Strategy) ในแต่ละปีมากกว่า 10 ล้านปอนด์ และคาดการณ์ว่าตัวเลขจะเพิ่มขึ้น    ภายใต้ข้อตกลงแบบสมัครใจ (Voluntary Arrangements) ภาคอุตสาหกรรมพนันได้มีการบริจาคเงินเป็นจำนวนเงิน 8 ล้านปอนด์ในปีที่ผ่านมา ซึ่งยังขาดอยู่อีกร้อยละ 20 ของงบประมาณที่จำเป็น    ซึ่งองค์กรมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเพิ่มมาตรการการป้องกันและบำบัดเยียวยา แต่มาตรการที่ท้าทายดังกล่าวจำเป็นต้องใช้เงินเป็นจำนวนมาก

สำหรับคนจำนวนมากแล้ว การพนันอาจเป็นกิจกรรมสันทนาการ และการมีอุตสาหกรรมการพนันทำให้เกิดการสร้างงานและมีการเสียภาษี  แต่สำหรับคนอีกมากกว่า 750,000 คนแล้ว การพนันเป็นภัยอันตรายต่อพวกเขาอย่างแท้จริง   อาจกล่าวได้ว่า เราทุกคนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการจัดการและป้องกันวิกฤติการณ์การติดพนันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

 

Reference: https://www.thetimes.co.uk/edition/comment/we-should-act-now-or-risk-a-gambling-addiction-crisis-qxqw2rtgg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *