Close

“ทุกช่วงเวลาในชีวิตต่อจากนี้ ขอทำดีเพื่อพ่อตลอดไป”

September 29, 2017

“ทุกช่วงเวลาในชีวิตต่อจากนี้ ขอทำดีเพื่อพ่อตลอดไป” เพลงที่ถ่ายทอดความในใจของลูกคนหนึ่งที่รักพ่อสุดหัวใจ >> ไม่สายไปเพื่อพ่อ เพลงที่ได้รับรางวัลอันดับที่ 2 จากการประกวดเพลงนี้เพื่อพ่อ ในโครงการสร้างสรรค์การสื่อสารเพื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชนไทย (สสดย.) 2559 ชื่อเพลง : ไม่สายไปเพื่อพ่อ เรียบเรียง คำร้อง/ทำนอง : นภธวัล ค่อยประเสิรฐ ...

Read more.

“ถึงพ่อจะจากไป แต่หัวใจยังมุ่งมั่นทำดีเพื่อแผ่นดิน”

September 29, 2017

  “ทุกช่วงเวลาในชีวิตต่อจากนี้ ขอทำดีเพื่อพ่อตลอดไป” เพลงที่ถ่ายทอดความในใจของลูกคนหนึ่งที่รักพ่อสุดหัวใจ >> ไม่สายไปเพื่อพ่อ เพลงที่ได้รับรางวัลอันดับที่ 2 จากการประกวดเพลงนี้เพื่อพ่อ ในโครงการสร้างสรรค์การสื่อสารเพื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชนไทย (สสดย.) 2559 ชื่อเพลง : ไม่สายไปเพื่อพ่อ เรียบเรียง คำร้อง/ทำนอง : นภธวัล ...

Read more.

จากเกมสู่การพนัน: ภัยที่เพิ่มมากขึ้น ของ eSports

September 8, 2017

โดย แบรดลี เจอร์ราด 13 พฤษภาคม 2017 เรียบเรียงโดย ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก [caption id="" align="alignnone" width="1920"] ผู้เล่น eSports กำลังเล่นแข่งขันวีดิโอเกม Call of ...

Read more.

การพนันและเกมกำลังหลอมรวมเข้าด้วยกัน: “จะไม่มีใครคิดถึงเด็กและเยาชนบ้างเลยหรือ!”

September 8, 2017

13 กุมภาพันธ์  2017 การพนันและเกมกำลังหลอมรวมเข้าด้วยกัน: “จะไม่มีใครคิดถึงเด็กและเยาชนบ้างเลยหรือ!” บทความนี้เขียนโดย Sally Gainsbury, Ph.D., Deputy Director of the Gambling Treatment Clinic & Research Group ...

Read more.

กิจกรรมการอบรมหลักสูตรการป้องกันปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชนให้กับผู้นำชุมชนในเขตกรุงเทพมหานครฯ

September 8, 2017

สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.) ได้จัดกิจกรรมการอบรมหลักสูตรการป้องกันปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชนให้กับผู้นำชุมชนในเขตกรุงเทพมหานครฯ ขึ้น ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 2-3 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมพักพิงอิงทาง จ.นนทบุรี โดยมีผู้นำชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 44 คน การอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน และปัญหาอันเกิดจากการพนันในเด็กและเยาวชน และเพื่อให้ผู้นำชุมชนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการพนันที่ถูกต้องไปถ่ายทอดสู่เด็กและเยาวชนในชุมชนของตนเองได้ ...

Read more.