Close

ภารกิจหลักของเรา

สร้างความรู้


สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้สังคมตระหนักถึงอิทธิพลของสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน

พัฒนา

พัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน โดยมีจริยธรรมวิชาชีพกำกับ และขยายเครือข่ายผู้ทำงานเพื่อพัฒนาสื่อคุณภาพสำหรับเด็กและเยาวชน

นวัตกรรม


สร้างนวัตกรรม และภูมิปัญญาด้านการสื่อสาร ที่มุ่งส่งเสริม และพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้เป็นพลเมืองตื่นรู้ที่มีคุณภาพ

ส่งเสริม

ส่งเสริม และผลักดันเชิงนโยบายให้มีการเพิ่มเนื้อหา สัดส่วนของสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน และนำเสนอเนื้อหาของสื่อให้มีความสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กและเยาวชนแต่ละช่วงวัย

Our Activities

กิจกรรมและผลงานต่างๆ ที่ผ่านมา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของเรา

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

ผลงานดีๆ จากน้องๆ ที่ผ่านการอบรมจาก สสดย.

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับกิจกรรมของเราครั้งถัดไป...

ลงทะเบียนที่นี่

Our Gallery

แกลลอรี่กิจกรรมของเราที่ผ่านมาทั้งหมด

  • All
  • กิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน
  • กิจกรรมเกี่ยวกับสื่อ
  • กิจกรรมให้ความรู้อื่นๆ
  • งานเสวนา
  • อบรม สัมมนา

บทความล่าสุด

งานวิจัยต่างๆ และข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อหาเราได้ที่

สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.)
201/20 ซอย 1/3 หมู่บ้านชัยพฤกษ์-บางบัวทอง ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี 11110

โทรศัพท์ : 081-583-1455

อีเมล : sirirat_1821@hotmail.com